Logotype for print

Försäkringsbranschen bidrar till tillväxt och välfärd

2018-05-08

Försäkringar i Sverige: Svenska försäkringsföretag har stora tillgångar och placerar mestadels i aktier och obligationer. Genom sina placeringar finansierar försäkringsföretagen bland annat svenska företag och infrastrukturinvesteringar. På så sätt bidrar försäkringsbranschen till tillväxt och välfärd.

Försäkringsbranschen är en viktig del av samhällsekonomin. Inte bara genom att  skapa ekonomisk trygghet för både hushåll och företag, utan också genom att de är stora investerare i den svenska och globala ekonomin.

- Försäkringsföretagen äger runt en fjärdedel av de obligationer som används för att finansiera svenska hushålls bolån, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring. Dessutom är försäkringsföretagen stora ägare i många av företagen på Stockholmsbörsen. Försäkringsföretagen äger också mycket fastigheter och bidrar till finansieringen av bland annat infrastrukturinvesteringar, såsom vindkraftverk.

Svenska försäkringsföretag hade vid slutet av 2017 finansiella tillgångar för nästan 4 600 miljarder kronor. Det är lika mycket som storleken på Sveriges BNP.

Anm.: All livförsäkring som inte är fondförsäkring klassificeras som traditionell livförsäkring.

Genom att förvalta sina tillgångar så skapar försäkringsföretagen avkastning och återbäring som kommer de svenska hushållen tillgodo. De svenska försäkringsföretagen placerar i huvudsak i svenska och utländska aktier, värdepappersfonder och obligationer.

Anm.: Fondförsäkring (1 104 miljarder kronor) är exkluderat från livförsäkring. Obligationer innefattar också bland annat certifikat. Fastigheter avser byggnader och mark samt aktier i helägda fastighetsbolag.