Logotype for print

Publiceringsplan för Svensk Försäkrings statistik

Publiceringstidpunkt med reservation för eventuella ändringar.  

Publicerings-tidpunkt

Område

Statistikprodukt

Referensperiod

Vecka 4 (22-26/1)

Skadeförsäkring

Antal anmälda skador per skadeart inom hushåll och företag

Kvartal 4, 2017

Vecka 4 (22-26/1)

Skadeförsäkring

Antal anmälda skador per skadeart och fordonsklass inom trafik och motor inkl antal dödade/skadade

Kvartal 4, 2017

19 februari 2018

Liv-
och skadeförsäkring

Branschstatistiken

Kvartal 4, 2017

Vecka 12 (19-23/3)

Livförsäkring

Livbolagens tillgångar med fördelning på aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och övrigt

Kvartal 4, 2017

Vecka 15 (9-13/4)

Livförsäkring

Distributionskanaler Liv

2017

Vecka 18 (30/4-4/5)

Skadeförsäkring

Antal anmälda skador per skadeart inom hushåll och företag

Kvartal 1, 2018

Vecka 18 (30/4-4/5)

Skadeförsäkring

Antal anmälda skador per skadeart och fordonsklass inom trafik och motor inkl antal dödade/skadade

Kvartal 1, 2018

Vecka 20 (14-18/5)

Livförsäkring

Utbetalda försäkringsersättningar från livförsäkringsbolagen

2017

23 maj 2018

Liv-
och skadeförsäkring

Branschstatistiken

Kvartal 1, 2018

Vecka 24 (11-15/6)

Livförsäkring

Livbolagens tillgångar med fördelning på aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och övrigt

Kvartal 1, 2018

Vecka 26 (25-29/6)

Skadeförsäkring

Antal inträffade skador och skadebelopp per skadeart inom hushåll och företag, länsredovisning för naturskador

2017

Vecka 26 (25-29/6)

Skadeförsäkring

Antal inträffade skador och skadebelopp per skadeart och fordonsklass inom trafik och motor inkl antal dödade/skadade, samt antal fordon per fordonsklass

2017

Vecka 26 (25-29/6)

Skadeförsäkring

Antal inträffade skador orsakade av brand och åska per brandorsak och försäkringsgren inkl skadekostnad

2017

Vecka 26 (7-11/5)

Liv- och skadeförsäkring

Antal försäkringar och premieinkomst inom sjuk- och olycksfallsförsäkring inkl sjukvårdsförsäkring

2017

Vecka 33 (13-17/8)

Skadeförsäkring

Antal anmälda skador per skadeart inom hushåll och företag

Kvartal 2, 2018

Vecka 33 (13-17/8)

Skadeförsäkring

Antal anmälda skador per skadeart och fordonsklass inom trafik och motor inkl antal dödade/skadade

Kvartal 2, 2018

5 september 2018

Liv-
och skadeförsäkring

Branschstatistiken

Kvartal 2, 2018

Vecka 38 (17-21/9)

Livförsäkring

Livbolagens tillgångar med fördelning på aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och övrigt

Kvartal 2, 2018

Vecka 40 (1-5/10)

Livförsäkring

Årsrapport Livförsäkringsföretag

2017

Vecka 40 (1-5/10)

Skadeförsäkring

Årsrapport Skadeförsäkringsföretag

2017

Vecka 43 (22-26/10)

Skadeförsäkring

Antal anmälda skador per skadeart inom hushåll och företag

Kvartal 3, 2018

Vecka 43 (22-26/10)

Skadeförsäkring

Antal anmälda skador per skadeart och fordonsklass inom trafik och motor inkl antal dödade/skadade

Kvartal 3, 2018

21 november 2018

Liv-
och skadeförsäkring

Branschstatistiken

Kvartal 3, 2018

Vecka 50 (10-14/12)

Livförsäkring

Livbolagens tillgångar med fördelning på aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och övrigt

Kvartal 3, 2018