Logotype for print

Branschstatistik, kvartal

I branschstatistiken finns statistik som Svensk försäkring tar fram om försäkringsmarknaden. Branschstatistiken är en sammansättning av liv- och skadeförsäkringsstatistik.

Totalavkastning, återbäringsräntor, kollektiv konsolidering, premieinkomst, marknadsandelar och anmälda skador.

Här finns Livbolagens premieinkomst och utbetalning
Här finns Skadebolagens premieinkomst och utbetalning