Logotype for print

Fredrik Reinfeldt talar om BID-inspirerad samverkan

Välkommen på ett lunchseminarium där vi får lyssna till Fredrik Reinfeldt, Trygghetskommissionen, det nytillträdda finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och fastighetsbranschen om hur BID-inspirerad samverkan kan utvecklas i Stockholm.

Organiserad och formaliserad samverkan mellan kommun och fastighetsägare lyfts allt oftare fram som en strategi för att öka attraktiviteten i ett område. Det kräver gemensamma insatser mot ordningsproblem och brottsförebyggande arbete men också att levandegöra platsen genom skapandet av mötesplatser och aktiviteter för att öka tryggheten. Målet är att öka trivsel och engagemang hos boende, näringsliv och besökare.

I våras presenterade Anna König Jerlmyr (M) sin vision Trygg Stad, som inbegriper etablering av nya former för BID-samverkan i Stockholm. Nu leder hon den nya grönblå majoriteten som kan omsätta visionen i handling.

Seminariet är fulltecknat, men du kan se det live via Fastighetsägarnas Facebooksida.

Arrangör: Fastighetsägarna.

Datum: 20 november