Logotype for print

Eva Erlandsson pratar om den digitaliserade världen hos Brandskyddsföreningen

Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring, talar på en konferens som anordnas av Brandskyddsföreningen den 15 november. Rubriken på Evas föredrag är ”Möjligheter och utmaningar för försäkringsbranschen i en digitaliserad värld”

Datum: 15 november